Yerel

Çanakkale İçin Kontrollü Normalleşme Kuralları…

Türkiye genelinde halihazırda uygulanmakta olan tedbir ve kuralların, belirlenen kriterlere göre salgının il bazlı seyri göz önünde bulundurularak 1 Mart sonrası süreçte kademeli olarak esnetilebileceği kararlaştırılmış ve vatandaşlara duyurulmuştu. 1 Mart 2021 günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine’de ise; yeni kontrollü normalleşme sürecine dair temel usul ve esaslar, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri göz önünde bulundurularak belirlenmiştir. Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar çerçevesinde; Çanakkale Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunda açıklanan kararlar ise şu şekildedir;

1. Sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında 30.11.2020 tarih ve 20076 sayılı İçişleri Bakanlığı’nın Genelgesi ve 01.12.2020 tarih ve 12 sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararı ile belirlenen “Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesinde” yer alan istisna/muafiyetler (sonraki Genelge ve Kararlarla yapılan eklemeler dahil şekilde) ile sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde şehirlerarası seyahat edilmesine dair usul ve esasların uygulanmasına aynı şekilde devam edilmesine,

Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında;

Hafta içi günlerde 21:00 – ­05:00 saatleri arasında İlimizde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasına,

Hafta sonlarında ise;

– Cuma 21:00­ – Cumartesi 05:00 saatleri arasıyla, Cumartesi 21:00’den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05:00’de bitecek şekilde uygulanmasına,

– Cumartesi günleri 05:00 – ­21:00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmamasına.

2. 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlarımız için getirilen sokağa çıkma süreleri 3 saatten 4 saate yükseltilecek olup;

65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız 10:00 – ­14:00 saatleri arasında,

20 yaş altı çocuklarımız ve gençlerimiz ise 14:00 ­- 18:00 saatleri

Arasında sokağa çıkmasına,

Milli Eğitim Bakanlığınca yüz yüzeeğitim/sınav yapması uygun görülen eğitim kurumlarının öğrenci/öğretmen/çalışanlarının durumlarını eğitim kurumlarınca verilecek kurum adresi ile çalışma/ders programını ihtiva eden belge ile belgelendirmeleri şartıyla, güzergah ve ilgili saatlerle sınırlı olacak şekilde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmasına.

3. Belirlenen kapasite oranlarına göre 07:00 -­ 19:00 saatleri arasında faaliyet gösterecek olan yeme­ içme yerleri (lokanta, restoran, kafeterya, pastane, tatlıcı vb.) ile kıraathane ve çay bahçesi gibi işyerleri için Sağlık Bakanlığı Covid­-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan mesafe koşulları (masalar ve koltuklar arası) göz önünde bulundurularak açık ve kapalı alanlar için ayrı ayrı olacak şekilde % 50 kapasite sınırlaması oranı uygulanarak mekanda bulunabilecek masa ­koltuk sayısı ve aynı anda bulunabilecek azami kişi sayısının tespit edilmesine,

Yeme­ içme yerleri 19:00­ – 21:00 saatleri arasında paket servisi veya gel-­al şeklinde, 21:00 ­- 24:00 saatleri arasında ise sadece paket servis şeklinde hizmet vermesine,

Covid­19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberindeki mesafe kuralları ile % 50 kapasite oranına göre her bir yeme­içme yeri için Ek’te örneği verilen oturmadüzeni planının hazırlanmasına ve içeride aynı anda bulunacak müşteri sayısı müşterilerin içeriden ve dışarıdanrahatlıkla görebileceği şekilde ilan edilmesine,

HES kodu kontrol edilmeksizin müşteri kabul edilmemesine,

Yeme­içme yerlerinde onaylanan oturma düzeninde belirtilen şeklin dışında mekanda kesinlikle fazladan masa­koltuk bulundurulmamasına.

4. Halı saha, yüzme havuzu ve benzeri tesislerin yeni bir karar alınıncaya kadar kapalı kalmasına.

5. Nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler, kişi başına minimum 8 m² alan ayırmak, katılımcı sayısı 50’yi geçmemekve 1 saatle sınırlı olmak üzere yapılmasına.

6. Sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek genel kurul dahil kişilerin bir araya gelmesine neden olan her türlü etkinlikleri; kişi başına 8 metrekare alan bırakma ve aynı anda bulunabilecek azami kişi sayısı 300’ü geçmemek üzere ilgili kurum/kuruluşların yetkililerince her türlü tedbir alınarak yapılmasına.

7. Ayrıca denetim faaliyetlerinin kesintisiz yürütülmesi amacıyla yukarıda belirtildiği şekilde kişilerin bir araya gelmesine neden olacak her türlü etkinliğin Valiliğe(ilgili mevzuatında başkaca bir hüküm bulunmadığı takdirde en az üç gün öncesinden) bildirilmesi sağlanarak bu kurum/kuruluşlarca yapılacak etkinliklerde belirlenen kurallara ve kişi ve alan sınırlamalarına riayet edilip edilmediğinin denetim ekiplerince kontrol edilmesine.

8. Benzer şekilde nikah veya nikah merasimi şeklindeki düğünlerde de kişi ve alan sınırlamalarının kontrolünün sağlanması için nikah ve/veya düğün salonu işletmelerince yapacakları her türlü organizasyon öncesinde kişisel verilere yer verilmeksizin hangi günde hangi saat aralıklarında nikah veya nikah merasimi şeklindeki düğün organizasyonu yapacaklarının en az üç gün öncesinden Valiliğe e-Devlet kapısından, İçişleri Bakanlığı e­başvuru sistemi üzerinden ya da doğrudan dilekçe ile bildirilmesine.

9. Salgınla mücadelede kalıcı başarının sağlanması için temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra hayatın her alanını kapsayacak şekilde belirlenen kurallara/tedbirlere toplumun tüm kesimlerince azami düzeyde uyulmasına.

Bu bağlamda;

Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine,

Basın-yayın organlarıyla ve mutad ilan vasıtalarıyla ilan edilmesine,

Hıfzıssıhha Kurullarınca alınan kararlara uymayanlara 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu