Yazarlarımız

Sağlık Harcamalarına Göre Özel Sağlık Sektörü Daralıyor (1)

“Halk içinde mu’teber bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet cihânda bir nefes sihhat gibi…”

İşaret ettiği gibi iki önemli hayati husus; biri devlet, diğeri sağlık…

Sağlığımızı koruyan bir ordumuz var… Türk Silahsız Kuvvetleri yani sağlık ordumuz…

Hekimlerimiz, tüm sağlık çalışanlarımız, kamu sağlık kuruluşlarımız ve özel sağlık kuruluşlarımızın tamamıdır, bizlerin sağlığını koruyan ordumuz…

Bu değerlendirmenin odağında sağlık ordumuzun önemli bir parçası olan Özel Sağlık Sektörü var…

Ülkemizdeki toplam sağlık harcamalarına bakınca bir tehlike hissediyoruz.

Yapılan hizmetteki payı ile işin gelirinden aldığı pay arasındaki denge, bir sektörü ayakta tutar.

İşte bu ordunun bir yıl boyunca yaptığı sağlık harcamalarına baktık,

 • Toplam sağlık harcamaları içindeki özel sektör sağlık harcamaları ile
 • Özel sağlık yatırımlarının ülkemiz sağlık hizmetleri içindeki payını karşılaştırdık…

Ve her yıl hekime başvuru artarken bir kritik noktaya, dikkat çekmek istedik. Bu kritik nokta;

 • Tüm sağlık harcamaları içinde özel sağlık sektörü payının daralmasıdır.
 • Bu nokta artık başarı kriteri olmak yerine bir sektörün ufaldığının da göstergesidir.

 Ülkemizde her yıl düzenli olarak;

 • TÜİK sağlık harcamalarını yayınlıyor,
 • Sağlık Bakanlığımızda her yıl sağlık hizmet istatistiklerini yayınlıyor,

Her bir çalışmayı münferiden değil de birlikte incelediğinizde tehlike fark edilebiliyor…

 • Özel Sağlık Yatırımcılarının hizmet payı değişmezken, yerine göre artarken,
 • Toplam sağlık harcamalarından aldığı pay ise azalıyor….

Özel sağlık sektörüne kızarken, sağlık emekçilerine şiddet, mobing yaparken, pandemi de ölüm korkusu ile sevdiklerimize bir hastane yatağı ararken, özel sağlık yatırımlarına maddi güç ve manevi emek harcayan herkesi, doğru manalandırmak adına bir kere daha düşünmenizi isteriz…

TÜİK’e toplam sağlık harcamalarında durum:

 • Toplam sağlık harcaması 2019 yılında bir önceki yıla göre %21,7 artarak 201 milyar 31 milyon TL’ye yükseldi,
 • Genel devlet sağlık harcaması %22,5 artarak 156 milyar 819 milyon TL’ye ulaştı,
 • Özel sektör sağlık harcaması ise %18,8’lik bir artış oranı ile 44 milyar 212 milyon TL olarak tahmin edildi..

2018 yılında 37 milyar 213 milyon TL olan harcama tutarı, 2019 yılında 44 milyar 212 milyon TL tahminine göre özel sağlık sektörü payının gelir meblağı olarak % 18,8 olarak arttığı görülüyor.

Oysa olaya; toplam sağlık harcamaları içindeki özel sektör sağlık harcamalarının payı olarak bakmalıyız. TÜİK 2019 istatistiklerine göre;

 • Genel devlet sağlık harcamasının toplam sağlık harcamasına oranı 2019 yılında %78,0 ve
 • Özel sektör sağlık harcamasının ise %22,0 olarak gerçekleşti.

Yani TL olarak özel sağlık sektör harcamalarında; 6 milyar 999 milyon TL bedel artışı olurken,

 • Toplam sağlık harcamasındaki pay ise % 22,5’dan % 22’ye düşerek %0,5 azaldı…

Geçmiş yıllarda özel sektör sağlık harcamalarının toplam sağlık harcamaları içindeki payını da inceledik.

 • 2017 yılında özel sektör sağlık harcaması payı; % 21,97
 • 2016 yılında; % 21,40
 • 2013 yılında % 22,55 olarak gerçekleşmiş… (Devamı yarın)

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu