Siyaset

“Kapasite 25-30 Arasında”

CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan Türkiye’nin HES gerçeğini Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunda açıkladı.

Akp’nin Yapımına Müsaade Ettiği Hes’lerinin Kapasite Kullanımı Yüzde 25 – 30

CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 2021 yılı bütçesi komisyon görüşmelerinde yaptığı konuşmada,yapımına müsaade edilen HES’lerin kapasite kullanım faktörleri hakkında bilgi verirken, “Dünyanın en verimsiz çalışan HES’leri sizin döneminizde yapılanlar; kapasite kullanım faktörleri yüzde 25 ile 30 aralığında” dedi.

Özgür Ceylan, Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 2021 yılı bütçesinin Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki görüşmelerinde Bakan Fatih Dönmez’e hitaben yaptığı konuşmada iktidarın enerji yatırımlarını eleştirdi. Özgür Ceylan, AKP döneminde yapımına müsaade edilen HES’lerin kapasite kullanım oranları hakkında bilgi verirken, “Sayın Bakan sizin döneminizde doğayı katlederek yapımına müsaade edilen yüzlerce akarsu HES’inin kapasite kullanım faktörlerini hiç merak ettiniz mi? Ben söyleyeyim: Yüzde 25-30 arasında”dedi. Özgür Ceylan, Dünyanın en verimsiz çalışan HES’lerinin AKP döneminde yapılanlar olduğunu ileri sürerek, “Hem doğa katledildi hem de sermaye verimsiz projelere mahkûm edildi. Doğaya saygılı bir şekilde yapılabilecek HES potansiyelimizi de bu projelerle yarı yarıya azaltmış olduk, bunun geri dönüşü de yok” diye konuştu. Özgür Ceylan, yapımı planlanan projelerin daha iyi denetlenmesi gerektiğini ifade ederken de, “Bundan sonra bu projeleri daha yetkin bürokratlarınız denetlesin diyeceğim ama maalesef onları da tasfiye ettiniz” dedi.

Çevre Dostu Enerjiyi Değil Cehennem Bacalarını Konuşuyoruz

Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, gelişmiş ülkelerin fosil yakıtlardan uzaklaşıp alternatif enerji kaynaklarına yöneldiğini ifade ederken, “Türkiye’de ise hâlâ TES’lerle enerji arzını sağlamaya çalışıyor” diye konuştu. Özgür Ceylan, özelleştirilen kömürlü termik santrallere çevre yatırımlarını tamamlamaları için 2019 sonuna kadar süre tanınmasına karşın hâlâ gerekli düzenlemeleri tamamlamayan santral olup olmadığı hakkında bilgi isterken, “Yenilenebilir, ucuz, güvenilir, çevre dostu enerji yatırımlarını konuşmamız gerekirken biz çevreyi katleden cehennem bacalarını konuşuyoruz” diye konutu. Özgür Ceylan Yatağan’dan sonra en büyük riski Çanakkale’nin yaşadığını ifade ederek, “Bugün ülkemizdeki toplam sera gazı salınımının yaklaşık olarak beşte 1’i kömürlü termik santrallerden kaynaklanmaktadır” diye konuştu.

Türkiye’nin yakın gelecekteki en büyük sorunlarından birinin yenilenebilir enerji üretim teknolojilerine gerekli yatırımları yapmamış olmaktan kaynaklı gelişmiş ülkelere bağımlılıktan kurtulamaması olacağını ileri süren Özgür Ceylan, “İkinci en büyük sorunsa fosil yakıttan enerji elde eden termik santrallerimizin yarısının ithal kömüre dayanan üretim yapısıdır”dedi. Enerjide dışa bağımlılığın her geçen gün büyüdüğünü söyleyen Özgür Ceylan, “İthal kömüre dayalı enerji arzı ülkemiz açısından kurdaki dalgalanmalardan dolayı en son seçenek olmalıdır” diye konuştu.

Enerji politikalarının üretim sistemleri ölçeğinde değil, daha geniş bir perspektifte ele alınmaya ihtiyaç olduğunu söyleyen Özgür Ceylan, “Türkiye’nin ivedilikle yerli ve yenilenebilir kaynaklarına dönmesi ve öz kaynaklarına dayanan bir stratejik planı ortaya koyması gerekmektedir” dedi. Bu süreçte gözden uzak tutulmaması gereken gerçekliğin“su, çevre, enerji ve gıda güvenliği ilişkisi” olduğunu söyleyen Özgür Ceylan, “Enerji-su, su-enerji karşılıklı bağımlılığının bir diğer ayağı da gıda güvencesi ve yaşanılabilir çevredir. Kısaca, enerjide eylem planlarınızı ekosistemi koruyacak şekilde hazırlamalı ve ülkenin geleceğini ipoteklememelidir” diye konuştu. 

Sulama Yatırımlarından Verim Alınıyor Mu?

CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, sulama yatırımlarına ciddi kaynak ayıran bir ülke olmamıza karşın istenen verimin alınıp alınmadığı hakkında bilgi isterken, “Hâlihazırda bazı pompajlı sulama projeleri yüksek enerji maliyeti nedeniyle ya etkin olarak çalışmıyor ya da çalıştırılamıyor” diye konuştu. Tarımda sulamanın büyük kısmının pompaj sulamasıyla yapıldığını belirten Özgür Ceylan, “Enerji yoksa su da yok ancak enerji fiyatlarının çok yüksek olmasından dolayı çiftçi, sulamadan kaynaklı enerji borçları altında ezilmektedir; bu çözülmelidir” dedi.

CHP Milletvekili Özgür Ceylan, konuşmasının sonunda Çanakkale’nin sorunlarıyla ilgili Bakan Dönmez’den yanıt beklediğini ifade ederek,“Kaz Dağları’nda yaşanan orman katliamını durdurmak için dağ taş nöbet tuttuk. AtikhisarAlamos Gold Projesi’nde son durum nedir? Bayramiç’te açılmak istenen Halilağa bakır madeniyle ilgili süreç ve Lapseki’de Sone Enerji tarafından yapılan kaçak RES konusunda Bakanlığınızın tavrı nedir? Çanakkale’de maden ruhsatlarında, HES ve RES ruhsatlarında son durum nedir?” diye sordu.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site reCAPTCHA ve Google tarafından korunmaktadır Gizlilik Politikası ve Kullanım Şartları uygula.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Başa dön tuşu