Yerel

“Daha Duyarlı, Sevgi Dolu, Birlikte Bir Yaşam İçin El Ele Verelim”

Çanakkale Kent Konseyleri toplantısı Çanakkale Kent Konseyi Başkanı, Kepez Kent Konseyi Başkanı, Biga Kent Konseyi Başkanı, Gelibolu Kent Konseyi Başkanı, Küçükkuyu Kent Konseyi Başkanı, Gökçeada Kent Konseyi Başkanı ve Bozcaada Kent Konseyi Başkanı’nın katılımları ile gerçekleşti.

Toplantıda basına verdikleri bildiri ise şöye:

“Kanun: 5393 sayılı Belediye Kanunu 76ncı madde; Kent Konseyi, kent yaşamında, kent vizyonunun ve hemşerilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmeye çalışır.

Çanakkale’de Kent Konseyi kurmamış Belediyelerin Kent Konseyi yönetmeliği 5. Madde esaslarını yerine getirmelerini?

Yönetmelik; 8 Ekim 2006 tarihli ve 26313 sayılı Resmi Gazetede, 5 Haziran 2009 tarihli 27250 sayılı Resmi Gazetede değişiklik yapılarak yayınlanan Kent Konseyi yönetmeliği.

Görevleri;

             Yerel düzeyde demokratik katılımın yaygınlaştırılmasını, hemşerilik hukuku ve ortak yaşam bilincinin geliştirilmesini, çok ortaklı ve çok aktörlü yönetişim anlayışının benimsenmesini sağlamak.

             Sürdürülebilir gelişmenin sağlanması ve bu konuda ortaya çıkan sorunların çözümüne yönelik planların hazırlanması ve uygulamasını sağlamak.

             Kente ilişkin temel stratejiler ve faaliyet planlarının belirlenmesinde, uygulama ve izleme süreçlerinde tüm kenti kapsayan ortak bir aklın oluşturulmasına katkıda bulunmak.

             Yerellik ilkesi çerçevesinde katılımcılığı, demokrasiyi ve uzlaşma kültürünü geliştirmek.

             Kentin kimliğine ilişkin tarihi, kültürel, doğal ve benzeri değerlere sahip çıkmak ve geliştirmek.

             Kentin kaynaklarını etkili, verimli ve adil kullanıma katkıda bulunmak.

             Sürdürülebilir kalkınma anlayışına dayalı kentin yaşam kalitesini geliştiren, çevreye duyarlı ve yoksulluğu giderici programları desteklemek.

             Sivil toplum gelişmesine ve kurumsallaşmasına katkıda bulunmak.

             Çocukların, gençlerin, kadınların ve engellilerin toplumsal yaşamdaki etkinliklerini arttırmak ve yerel karar alma mekanizmalarında aktif rol oynamalarını sağlamak.

             Kent yönetiminde saydamlık, katılım, hesap verebilirlik, öngörülebilirlik ilkelerinin uygulanmasına katkıda bulunmak.

             Kent konseyinde oluşturulan görüşlerin değerlendirilebilmek üzere ilgili belediyeye gönderilmesini sağlamak.

Kent konseyleri ‘’yerel paydaşları’’ bir araya getirerek, tüm kenti kucaklayan bir ‘’ortak akıl’’ oluşturulmasını sağlayan bu benzersiz ortaklık modeli, aynı zamanda kadın meclisleri, gençlik meclisleri, kültür sanat, spor, çevre, engelliler, çocuklar ve yaşlılar için platformlar, mahalle ölçeğinde katılım ve çalışma grupları başta olmak üzere, diğer katılımcı yapılar ve süreçler için de çok elverişli bir şemsiye işlevini görmektedir.

                Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından, katılımcı- demokratik ‘’yerel yönetişim’’ uygulamalarının dünyadaki en iyi örneklerinden biri kabul edilen YEREL GÜNDEM-21 programının bu başarısının ardında kamu kuruluşları, yerel yönetimler ve sivil toplum üçgeninde yerel karar alma süreçlerini geliştirerek ve zenginleştirerek, Türkiye’de yeni bir ‘’yerel yönetişim’’ modelinin gelişmesinin sağlanması yatmaktadır. Bu modelin merkezinde yer alan Kent Konseyleri ‘’Kentine sahip çıkma’’, ‘’aktif katılım’’ ve ‘’çözümde ortaklık’’ ilkeleri bütünlüğünde, kentleri sürdürülebilir geleceğe taşıyan bir ‘’ortaklık’’ yapısı olarak şekillenmiştir.

                Kent Konseyi’nin, yasada yer aldığı için ‘’göstermelik de olsa’’ kurulması gereken, Belediye’ye ‘’bağlı’’(veya ‘’yük’’ olan) yeni bir organ olarak görülme eğilimi, yaygınlığını korumaktadır. Kent Konseyi’nin, yönetmelikte tanımlanan ‘’ortak aklın ve uzlaşmanın esas olduğu demokratik yönetişim mekanizması’’ olarak görüldüğü kentlerin sayısı azınlıkta kalmayı sürdürmektedir.

                Ulusal medyanın /basının demokratik yönetişim uygulamalarına genelde ilgisiz kalması, bu uygulamaların tabana yayılmasının ve gündelik yaşamın bir parçasına dönüşmesinin önünü açabilecek kitle iletişim araçlarının desteğinin yetersiz kalmasına yol açmaktadır. Seçilmiş ve atanmış yerel yöneticilerin Kent Konseyleri ve yönetişim ile ilgili konulardaki çabaları, Belediye Kanunun76. Maddesi ile ilgili gerekçede de vurgulanan ‘’Kent Konseylerinin sivil bir yapı olma niteliği’’ doğrultusunda, Sivil Toplum Kuruluşlarının Kent Konseylerine en geniş şekilde ve etkin olarak katılımı konusunda aydınlatılmaları yetkililerin görevi olmalıdır.

                Kent Konseylerinin güçlendirilmesi ve yerel demokratik yönetişim mekanizmaları olarak işlev görmelerine yönelik ana hedefler:

1.            Kent konseylerinin kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesi ve yasal mevzuatlar da yer verilmesi.

2.            Kent konseyleri arasındaki ve her kent konseyinin kendi içerisinde iletişimi ile kamu kurum ve kuruluşları ile yerel yönetimlerle bilgi akışı, iletişim ve işbirliğinin geliştirilmesine yönelik teknik desteğin sağlanması

3.            Türkiye Cumhuriyeti devletinin imzaladığı ve onayladığı Birleşmiş Milletler zirvesi ile diğer uluslararası sözleşmelerde kent ve kent yaşamına yönelik temel ilkeleri uygulamak.

4.            Kent konseyi, uluslararası gelişmeleri ve ülke koşullarını gözeterek, tarafsız bir yaklaşımla görüş ve önerileri oluşturmak.

5.            Değişimi ve yenilikleri önceden fark ederek sonuç odaklı çalışma kültürünü benimsemek.

Birlikte kentin hak ve hukukunun korunması, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışm, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım, yönetişim, yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmek için elele verelim.

Saygılarımızla

Çanakkale Kent Konseyleri Birliği

Çanakkale Kent Konseyi Başkanı

Kepez Kent Konseyi Başkanı

Biga Kent Konseyi Başkanı

Gelibolu Kent Konseyi Başkanı

Küçükkuyu Kent Konseyi Başkanı

Gökçeada Kent Konseyi Başkanı

Bozcaada Kent Konseyi Başkanı”

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site reCAPTCHA ve Google tarafından korunmaktadır Gizlilik Politikası ve Kullanım Şartları uygula.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Başa dön tuşu