Yerel

Biga İlçesi Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararları

Karar Tarihi: 10.08.2020
Karar No : 2020/92

Biga İlçesi Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 10.08.2020 tarihinde Biga Kaymakamı Mustafa CAN başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

Gündem :
1.Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında İlçemizde alınması gereken tedbirlerin görüşülmesi,
2.Kurul üyelerinin istek ve önerileri.

K A R A R :
Covid­-19 salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir.
İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde Koronavirüs salgınıyla mücadelenin etkin olarak sürdürülebilmesi için tedbirlere riayet edilmesi elzemdir. Gelinen aşamada erken tespit, evde izolasyon ve evde tedavi süreçlerinin ön plana çıktığı ve alınacak tedbirlerin de bu önceliklere göre şekillendirileceği yeni bir döneme girilmiştir. Bu yeni dönemde yürütülecek faaliyetlerde rehberlik, ikna edicilik ve caydırıcılık ilkeleri önem kazanmıştır.
Kontrollü sosyal hayat sürecine uygun olarak salgınla mücadelenin temel prensipleri olan temizlik, maske ve fiziki mesafe kuralları doğrultusunda;
1.Hastalığın ağır seyrettiği vakalar hariç olmak üzere;
● Hastalık belirtisi gösteren kişiler ile temaslı oldukları kişilerin numunelerinin evlerinde alınmasına,
● İzolasyon süreçlerinin evlerinde izlenmesine,
● Tedavilerinin evlerinde yapılmasına,
● Sağlık birimlerine ihtiyaç duyulan araç ve personel desteğinin ivedilikle verilmesine yönelik tedbir alınmasına,

2.İzolasyona tabi tutulan kişi bilgilerinin İlçe Sağlık Müdürlüklerinden temin edilerek özellikle ilk 7 günlük süre içerisinde izolasyon şartlarına uyulup uyulmadığının kolluk birimlerince birebir takip edilmesi ve sıklıkla denetlenmesine,

3.Biga Kaymakamlığı başkanlığında İlçe Sağlık Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü, Devlet Hastanesi Başhekimliği, Biga Belediye Başkanlığı temsilcilerinden oluşan “Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulları” oluşturulmasına; hasta, yatan hasta, ağır hasta ve izolasyondaki kişi sayısındaki değişimin bire bir takip edilerek her gün saat 16:00’da sağlık, kolluk ve uygun görülen diğer birim temsilcileriyle bir araya gelinmesine, alınması gerekli önlemlerin belirlenmesi ve hasta, yatan hasta, ağır hasta ve izolasyondaki kişinin temaslılarına daha hızlı ve etkili ulaşabilmek amacıyla oluşturulan filyasyon ekiplerine kolluk birimleri ile köylerde/mahallelerde muhtar, öğretmen ve imamlarca gerektiğinde destek verilmesi ve bu kişilerin bilgilendirilerek izolasyonda kalmalarının sağlanmasına,

4.Hastalığın erken dönemde tespiti ve izolasyon sürecinin başlatılabilmesi için vatandaşlarımızın kendilerinde ilk belirtileri hissettikleri anda sağlık kuruluşlarına başvurmaları yönünde bilgilendirilmelerine,

5.Basın açıklamalarında, konuşmalarda ve diğer iletişim platformlarındaki paylaşımlarda temizlik, maske ve mesafe vurgusunun yapılmasına,

6.Maske kullanımı ile fiziki mesafeye uyulmasının hastalığın yayılım hızını azalttığı göz önünde bulundurularak denetimde bulunan personelin örnek olmasına yönelik gerekli uyarıların yapılmasına,

7.İlçemiz bazında hasta, yatan hasta, ağır hasta ve izolasyondaki kişi sayısındaki değişimin bizzat takip edilerek artış ve azalışlara göre gerekli tedbirlerin alınması, günlük ve haftalık artış oranlarının kritik oranda yükselmesi halinde ilave tedbirlerin ve denetim faaliyetlerinin en üst seviyede uygulanmasına,

8.Covid­-19 denetim faaliyetlerinin etkinliğinin ve görünürlüğünün artırılmasına,

9.Düğün, nişan, sünnet vb. organizasyonlarda;
● Maske kullanımı ile fiziki mesafeye uyulması kurallarına aykırı durumlara kesinlikle müsaade edilmemesine,
● Uyulması zorunlu kurallara ilişkin sektör temsilcileri/işletmeciler/organizatörler ve esnaf odaları temsilcileri ile toplantılar düzenlenmesine,İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararlarının ilgililere tebliğ edilmesine ve tedbirlere riayet etmeleri hususunda uyarılmalarına,
● Uyarıcı ve uzman denetim ekipleri marifetiyle denetimler gerçekleştirilmesi, ­
-Birinci ihlalde uyarı, ­
-İkinci ihlalde idari para cezası, ­
-İşyeri/işletmenin vatandaşlarımızın sağlığını koruyabilecek şekilde uygun hale getirilmesi için üçüncü ihlalde 1 gün; dördüncü ihlalde 3 gün süreyle faaliyet durdurma,
cezalarının uygulanmasına,
● Uyarıcı ve uzman denetim ekipleri dışında ayrıca, tedbirlere riayet edilip edilmediğini
tespit etmek üzere sivil personel veya resmi görevliler (sivil kıyafetli) marifetiyle denetim yapılmasına,
● Denetimlerin uyarıcı, rehberlik edici ve caydırıcı bir anlayışla nezaketle yapılmasına,

10.İlçemiz genelinde;
● Taziye evlerinde,
● Evlerde,
● Açık alanlarda,
taziye yapılmamasına,ayrıca bu hususa ilişkin aşağıdaki metnin cami ve belediye hoparlörleri ile kolluk
araçlarından günde en az 1 kez anons edilmesine,
“Kıymetli Hemşehrilerimiz,
Salgın tehlikesi devam etmektedir. Yapılan tespitlerde salgının taziyelerden daha fazla yayıldığı anlaşılmıştır. Taziyelerimizin salgın döneminde toplu şekilde hiçbir ortamda yapılmaması kararı alınmıştır. Cenab­ı Allah tüm geçmişlerimize rahmet eylesin.”

11.Salgınla mücadelede gelinen bu yeni dönemde;
● Valilik bünyesinde salgın denetim faaliyetlerinin tek elden eşgüdümünü ve yönetimini sağlayan İl Salgın Denetim Merkezi oluşturulmasına,
● İhlallere dair her türlü şikâyet ve ihbarların yapılabileceği bir çağrı sisteminin kurulmasına,
● Denetlenen işyerleri, şehir içi toplu taşıma araçları, ticari taksiler ve kişilerin isim, adres, zaman, varsa ihlalin mahiyeti ve diğer bilgilerin kaydedileceği merkezi bir veri tabanının teşkil edilmesine,
● Tüm kurumların personel ve araç desteği ile yetkilendirilmiş uyarıcı ve uzman denetim ekipleri oluşturulmasına,
● İşyerleri, şehir içi toplu taşıma araçları ve ticari taksilerde Hayat Eve Sığar “Güvenli Alan” sisteminin kullanımının yaygınlaştırılmasına ve vatandaşların sistem üzerinden gelen salgın
kurallarına uyumu değerlendiren geri bildirimlerine göre denetimlerin yoğunlaştırılmasına; bu
süreç sonunda tedbirlere uyan işyerlerinin ödüllendirilmesi ve diğer işyerlerinin teşvik
edilmesi amacıyla art arda yapılan üç denetim sonucunda Sağlık Bakanlığı “Covid­-19 Salgın
Yönetimi ve Çalışma Rehberi” ile İçişleri Bakanlığı denetim formlarında belirtilen kurallara
uyduğu tespit edilen işyerleri, şehiriçi toplu taşıma araçları ve ticari taksilere “Güvenli Alan”
logosu verilmesi aşamalarını içeren ve pilot olarak Kırıkkale ilinde başlatılacak olan
“Koronavirüs İl Denetim Uygulaması Modeli”nin İlçemizde yaygınlaştırılmasına yönelik
çalışmalara başlanılmasına,

12-Kararlarımızla ile ilgili uygulamalarda herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi, sıralı/sorumlu amirlerce tüm birimlerimizle koordinasyon ve işbirliği çerçevesinde hareket edilerek gerekli tedbirlerin alınması ve mağduriyete neden olunmaması, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi,aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması hususlarına;

Oy birliği ile karar verilmiştir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site reCAPTCHA ve Google tarafından korunmaktadır Gizlilik Politikası ve Kullanım Şartları uygula.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Başa dön tuşu