KaymakamlıkYerel

Biga İlçesi Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararları

Karar Tarihi: 24.09.2020

Karar No : 2020/106

Biga İlçesi Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 24.09.2020 tarihinde Biga Kaymakamı Mustafa CAN başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

Gündem :

1.İlçemizde görülen Yeni Koronavirüs (Covid-19) vakaları nedeni ile alınan önlem ve tedbirlerin görüşülmesi

2.Kurul üyelerinin istek ve önerileri

K A R A R :

Yeni Koronavirüs(Covid-19) mücadelesi kapsamında 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri,Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun ilgili maddeleri gereği alınan 26/03/2020 tarih ve 2020/14 nolu Kurul kararımız ile İlçemizde seyyar ekmek satışı ile ilgili bazı kısıtlamalar getirilmişti.

Gelinen aşamada normalleşme sürecinin başlaması ve Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nün 19/06/2020 tarihli görüşü doğrultusunda şu kararların alınması uygun görülmüştür;

1-İlgili kararımızla ambalajlı olarak satışa sunulan ekmek ve ekmek çeşitlerinin satışına getirilen kısıtlamaların kaldırılarak, bu faaliyetlerin kurumların ilgili mevzuat hükümlerine tabi olmasına,

2-Piyasaya arz edilen, ekmek ve ekmek çeşitlerinin satışında, ürünleri tüketicinin doğrudan alması engellenerek;Ekmek ve ekmek çeşitlerinin aşağıda belirtilen 3 şekilde satışa sunulabilmesine,

a-Hazır ambalajlı olarak,

b-Ambalaj malzemesi içerisinde; Ekmek ve ekmek çeşitleri gıda ile temasa uygun kağıt esaslı veya plastik esaslı bir ambalaj malzemesine konularak satışa sunulabilecektir. Ambalaj malzemelerinin ağız kısmının, ürünün rutubetini bırakabilmesi amacıyla açık bırakılmasında sakınca bulunmamaktadır.

c-Ambalaj malzemesine konulmamış ürünler: Bu ürünler sadece, bulaşmayı ve tüketicinin ulaşmasını engelleyecek şekilde hijyen tedbirlerinin alınmış olduğu dolap ve tezgahlarda bulundurulabilecek ve tüketici talebi üzerine işletme görevlileri tarafından uygun bir ambalaj malzemesine konularak tüketiciye arz edilebilecektir.

3-Pazar, manav gibi yerlerde, sokaklarda, seyyar araçlarda ambalajsız ekmek ve ekmek çeşitlerinin satışının yapılmamasına,

Kararlarımızla ile ilgili uygulamalarda herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi, sıralı/sorumlu amirlerce tüm birimlerimizle koordinasyon ve işbirliği çerçevesinde hareket edilerek gerekli tedbirlerin alınması ve mağduriyete neden olunmaması,alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması hususlarına;

Oybirliği ile karar verilmiştir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu