Yazarlarımız

Allah’a Yönelin! Erdemli İnsan Olmak

Haberi buradan dinleyebilirsiniz...

            RÛM 30: Artık hanif olarak kendini (vechini) dîn için ikame et, Allah’ın hanif fıtratıyla ki; Allah, insanları onun üzerine (hanif fıtratıyla) yaratmıştır. Allah’ın yaratmasında değişme olmaz. Kayyum olan (kaim olacak, ezelden ebede kadar yaşayacak) dîn budur. Fakat insanların çoğu bilmez.

           Değerli okuyucular;Allah-û Tealâ ne demek istiyor? Demek istediği şey, açık ve kesin. Bir tek dîn yaratmış; insanların teslim olacakları  bir dîn; tek bir dîn. Ve bütün insanları bir fıtrat üzere; sadece bu dîni, bir tek dîni yaşayabilecek olan özelliklerle donatmış. Muradı ne? Herkesin erdemli insan olması. Muradı ne? Herkesin mutlu olması.

             Dikkat edin ki mutsuzluk,  ahlâk müessesesini, iç dünyasına yerleştirememiş olanlar içindir. Bütün insanlar, nefsleri %100 afetlerle dolu olarak dünyaya gelirler. Ruhlarındaki %100 hasletler de onun karşılığı olarak dengeyi sağlarlar. Ne diyordu Allahû Tealâ? “Biz, her şeyi zıddıyla kaim kılarak çift yarattık.” diyor.

           ZÂRİYÂT 49: Ve Biz, herşeyden (zıttıyla kaim kılarak) çift yarattık. Umulur ki böylece siz tezekkür edersiniz.

            Öyleyse nefsimizin afetleri,  %100 negatif faktörlerdir. Allah’ın bütün emirlerine karşı çıkan, yasaklarını da mutlaka işlemeye çalışan, insanı ahlâksızlığa sevk edici bütün faktörler, nefsimizin afetlerini temsil ediyor. Ya ruhumuzun hasletleri? Onlar da erdemliliğin, faziletli insan olmanın, kâmil insan olmanın bütün vasıflarını içeriyor. Başta sevgi olmak üzere bütün güzellikler, ruhumuzun hasletleridir. Öyleyse nefretin yerinde ne vardır? Sempati vardır, sevgi vardır. Küfrün yerine ne vardır? Îmân vardır. İsyanın yerinde ne vardır? İtaat vardır. Cehaletin yerine ilim vardır.

             Her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki. Zıtlar bir denge halinde dünyaya geliyoruz. Nefsimizle ruhumuz birbirinin zıddı olan iki faktör ve üçüncüsü de bu âlemin yapısına has olan fizik vücudumuz. Öyleyse üç âlem için üç vücut. Zahirî âlem, gayp âlemi, emr âlemi. Üç de onun zıddı âlem. Berzah âlemi, gayp âlemi, zülmanî âlem. Saygılarımla…

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu