Yazarlarımız

Akıllı Sağlığa Ulaşmanın Yolu; Akıllı Şehirler…

Geldiğimiz noktada bugün, son beş yıla göre bile daha farklı bakıyoruz hayata… Çünkü bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan değişim yaşamın tüm alanlarına sirayet ediyor.

Bu dönüşümde farklı kavramlardan bahsediyoruz….

Akıllı Şehirler, Akıllı Sağlık, Akıllı Tarım… Bu kavramlar bir kalkınma aracı aslında…

Bu bağlamda, 2014-2018 yıllarını kapsayan ve ülkemizin temel politika belgesi olan Onuncu Kalkınma Planında; Akıllı Şehirler politikası;

 • Akıllı uygulamaların sağlık, ulaştırma, bina, enerji ile afet ve su yönetimi gibi alanlar başta olmak üzere kullanımı yaygınlaştırılacaktır. Şehirlerin bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki altyapı, kapasite ve beceri düzeyleri artırılarak akıllı kentlere dönüşmesi desteklenecektir.”

Diye tarif edilmektedir.

Yine Kalkınma Bakanımız Sayın Lütfi Elvan, “Akıllı Şehirler lüks değil, ihtiyaçtır” başlıklı makalesinde;

 • “Bugün dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 55’i şehirlerde yaşarken toplam gayrisafi katma değerin yaklaşık yüzde 80’i kentlerde üretilmektedir. Ülkemizde ise bu oran yüzde 90 seviyesindedir. Dolayısıyla şehirleşme ve ekonomik gelişme ayrılmaz iki süreç olarak ilerlemektedir. Bakanlığımız, dünyada ve ülkemizde yaşanan kentleşme ve teknoloji alanındaki gelişmeler doğrultusunda, akıllı şehir yaklaşımını önemli bir kalkınma aracı olarak ele almaktadır” diyerek Akıllı Şehirlerin önemine işaret etmektedir.

Kovid-19 ile yaşadıklarımıza bakınca “aradığımız şehirler de aslında bu mudur” diye de bakmak lazım…

Her zaman olduğu gibi sağlıklı kalmak ilk istenen sonuçtur. İkinci sonuç ise sağlıklı olma önceliği ile günlük işlerimizi teknolojinin nimetlerinden de yararlanarak kolaylıkla yapabilmek ve sevdiklerimizle yaşayabilmektir. Bu noktadan hareketle;

Akıllı Şehir, çözüm aranan ihtiyaçlara göre şekillenen bir şehirdir. Var olma sebebi de insandır…

 • Farkındalığı, katılımcılığı ve yaratıcılığı yüksek, hayat boyu öğrenen, bilişim teknolojilerini hayatına dâhil etmiş, beşeri ve sosyal sermayenin ana unsuru ve şehir yaşamının odak noktası olan bireyin ihtiyacını karşılamak amacıyla tasarlanacaktır.

Marka şehir olmak istiyorsanız, bir şehri geliştirmek istiyorsanız neyi nasıl düzelteceğinizi size en güzel veriler söyler. Veriler ile yorum yapabilmek için de sistemlere ihtiyacınız var. Akıllı şehir olmasındaki kilit kelime “VERİ’dir”, bu veriyi geliştiriciler ile paylaşmalı ki ortaya uygulanabilir sistemler çıksın.

Akıllı Şehir nedir?…

Akıllı Şehir kavramına ilişkin ortak tek bir tanımlama bulunmadığı ve bu tanımın;

Çözüm aranan ihtiyaçlara göre şekillendiği tespit edilmiştir.  

 • Akıllı bir şehrin kapsayıcı amacı, akıllı teknoloji ile yaşayanlar için yaşam kalitesini artırmaktır.

Güney Kore’nin başkenti Seul 2015 yılında en iyi akıllı şehir seçildi. Geliştirdiği çözümler ile trafik sorunu çözerken, suç oranında azalma, musluktan daha içilebilir su sağladı. Yüksek iletişim kurabilme imkânı ve geri bildirimler ile sürekli kendini geliştirdi, veri madenciliği ile açığa çıkan verileri bilgi işlem merkezlerinde değerlendirerek şehirde vatandaş lehine sürekli iyileştirmelerde bulundu.

Günümüzde Akıllı Şehirlerden beklenti daha da yüksek… 

Akıllı Şehir Uygulamaları ile gelen yenilikler:  

 • Akıllı Çevre; Bilgi ve iletişim teknolojileri ile atığın, iklimin, havanın, suyun, toprağın kısaca tabiatın korunduğu, doğayı önceliklendiren yeşil şehir planlamasıdır.
 • Akıllı Güvenlik; teknoloji yoğunluklu sistemler ile yaşayanların her türlü güvenliğini ölçümleyen ve sürdürebilir etkinliği olan sistemdir.
 • Akıllı Yapılar; toplumun; barınma ve konut kalitesi, yapı güvenlik önlemleri, yapı iklimlendirme ve enerji sistemleri gibi temel ihtiyaçlarına teknolojik bir yaklaşımla dokunarak yaşam kalitesini artıran yapılardır.
 • Akıllı Mekân Yönetimi; şehirlerin, deprem, sel, heyelan gibi can ve mal kaybına sebebiyet verecek doğal afetler karşısında dayanıklı olabilmesi ve sürdürülebilir kentleşme ilkelerine göre yönetimidir.
 • Akıllı Ulaşım; Bir veya birden fazla ulaşım şeklinin kullanıldığı tramvay, otobüs, tren, metro, araba, deniz ve hava ulaşımını, bisiklet ve yayaları kapsayan sürdürülebilir, güvenli ve entegre ulaşım sistemleridir.
 • Akıllı Enerji; enerji ve kaynak açısından yüksek düzeyde verimli ve giderek artan bir şekilde yenilenebilir enerji kaynakları ile desteklenen, maliyet ve enerji tasarrufu sağlayan yenilikçi yaklaşımlara dayanan şebekeler ile enerjinin yönetimidir.
 • Akıllı Altyapı; Akıllı Çevre, Akıllı Ulaşım ve İletişim Teknolojileri bileşenleri kapsamında kullanılan sensörlerle toplanan veriyi ileten, analiz eden, ölçen, izleyen ve daha gelişmiş performans ve kullanıcı deneyimi için kullanıcı talepleri ve çevredeki değişikliklere akıllı şekilde yanıt verebilen ve kamusal değer oluşturan sistemlerdir.

Akıllı Şehirlerin yolu, akıllı sağlığa çıkar…

 • Akıllı Sağlık; aslında sağlığın korunmasıdır. Yaşam kalitesini artırmayı hedefleyen, sağlık hizmetlerini iyileştiren, bireylerin sağlıkları ile ilgili farkındalıklarını artıran, sağlık verisini akıllı bir şekilde analiz edilmesini sağlayan uygulama ve hizmetlerdir.

Mottomuz; kentsel hayatı; gelişen teknolojiyi kullanarak daha yaşanabilir ve sağlıklı kılmak mümkün…

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site reCAPTCHA ve Google tarafından korunmaktadır Gizlilik Politikası ve Kullanım Şartları uygula.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Başa dön tuşu