Yerel

2022 Yılı Sulama Ücretleri Açıklandı

Biga Ova Sulama Birliği’ne bağlı baraj ve göletlerde 2022 yılında uygulanacak olan su kullanım hizmet bedeli belli oldu. Biga Ovası Sulama Birliği’nin internet adresinden alınan bilgiye göre;

a) 2021 yılı sulama sezonunda tabloda yer alan su kullanım hizmet bedeli tarifesinin uygulanmasına,

b) Suyun metreküp olarak ölçülebildiği sulama şebekelerinde, işletme ve bakım ücreti, tarifede gösterilen metreküp su ücreti üzerinden uygulanır.

c) 2021 yılı sulama ücretlerinin son ödeme tarihinin 30 Kasım 2021 olmasına,

ç) 2021 yılı sulama sezonunda suyun metreküp olarak ölçülemediği tüm parsellerde geçerli olmak üzere sulama ücretini 31 Temmuz’a kadar ödeyenlere Türkiye İstatistik Kurumu tarafından on iki aylık ortalamalara göre ilan edilen TÜFE oranında, 01 Ağustos – 31 Ağustos tarihleri arasında ödeyenlere ise ilan edilen TÜFE oranının yüzde ellisi oranında erken ödeme indirimi yapılmasına,

d) Sulama beyannamelerin 02 Ocak 2021-15 Mart 2021 tarihleri arasında alınmasına, ikinci ürün ekilecek ya da dikilecek araziler için ise son beyan verme süresinin 31.05.2021 tarihi olmasına,

e) Süresi içerisinde beyanname vermeden sulama yapan çiftçilere sulama ücretinin %50 (yüzde elli) oranında beyan vermeme cezası uygulanmasına,

f) 2021 yılı sulama sezonunda üye olmadan sulama yapılan parsellerde sulama ücretinin %30 (yüzde otuz) oranında artırılmasına,

g) 2021 yılı sulama sezonunda saha dışında ekim yapanlara %100 (yüzde yüz) oranında idari para cezası uygulanmasına,

ğ) 2021 yılı sulama sezonunda Çeltik komisyonundan ruhsat almadığı ve birlik ile sulayıcı sözleşmesi yapmadığı halde Çeltik ekimi yapanlara %100 (yüzde yüz) oranında idari para cezası uygulanmasına,

h) 2021 yılı sulama sezonunda vadesi geçmiş alacaklar için Devletin belirlediği yasal gecikme zammının uygulanmasına,

i) 2021 yılı sulama sezonunda Bakacak Barajı Sulaması ve Kozçeşme Göleti Sulamasında tenebbüt müddeti boyunca damlama sulama veya kendi motopompları ile sulama yapılan üye parsellere %25 (yüzde yirmi beş) oranında indirim uygulanmasına,

j) ı. ve i. maddesinde bulunan indirimler uygulanırken birden fazla indirimin söz konusu olması durumunda, sadece en yüksek olan indirim oranının uygulanmasına,

k) 2021 yılı sulama sezonunda çiftçilerin kendine ait Devlet Su İşleri tarafından verilmiş olan ruhsatlı yer altı su kuyularıyla suladıkları parsellerde geçerli olmak üzere 17,00 TL /da (on yedi lira) bedel uygulanmasına,

l) 2021 yılında üye olacak parsellerden 1 defaya mahsus olmak üzere dekar başına DSİ‘ nin belirleyeceği katılım payının tahsil edilmesine,

m) Bir yıl içinde aynı parsele, mevcut ürünün hasadı yapıldıktan sonra yenisi ekildiğinde, bu bitkilerin her biri için ayrı ayrı su kullanım hizmet bedeli uygulanmasına,

n) Su kullanım hizmet bedelleri; Birliğimizin görev alanı içinde ve dışında, işletme ve bakım, yönetim sorumluluğu devralınan sulama tesislerinde herhangi bir cüz’ü ile ilişkisi bulunan sahalarda, sulama sayısına bakılmaksızın, sulanan parsel sahibine, kiracı veya ortakçıya (gerçek kişiler, kamu hukuku ve özel hukuk tüzel kişilikleri dâhil) uygulanmasına,

o) Sulama Ücretlerinde uygulanan indirimler yılı içinde geçerli olup ödemesini birliğin belirlediği süre içinde yapan mükelleflere uygulanmasına, karar verilmiştir.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site reCAPTCHA ve Google tarafından korunmaktadır Gizlilik Politikası ve Kullanım Şartları uygula.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Başa dön tuşu